Fullmakt Ekstraordinær Generalforsamling 30. september 2021